pasować


pasować
Coś, ktoś pasuje jak wół do karety zob. wół 2.
Coś pasuje jak garbaty do ściany zob. garbaty.
Coś pasuje jak pięść do nosa, do oka zob. pięść 1.
Ubranie, płaszcz itp. pasuje jak ulał, jak ulane zob. ulać 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • pasować — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, pasowaćsuję, pasowaćsuje {{/stl 8}}– spasować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} w grze w karty: rezygnować z dalszego udziału w licytacji lub w grze… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pasować — I ndk IV, pasowaćsuję, pasowaćsujesz, pasowaćsuj, pasowaćował, pasowaćowany 1. «dostosowywać, zestawiać części tak, aby dobrze do siebie przylegały, przystawały; w technice: dobierać wymiary łączonych ze sobą elementów, aby zapewnić ich właściwą… …   Słownik języka polskiego

  • pasować — 1) Odpowiadać komuś; pasować komuś, być lubianym Eng. To suit one or appeal to one; to like, enjoy, or delight 2) Nadawać się; być odpowiednim lub być w pełni zadowalającym Eng. To be acceptable or suitable; to meet certain standards 3) Wierzyć… …   Słownik Polskiego slangu

  • pasować się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zmagać się z przeciwnościami, z czymś sprawiającym kłopoty; opanowywać własne uczucia : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pasować się z problemami, z trudnościami. Pasować się z zardzewiałą… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pasować jak pięść do nosa [oka] — {{/stl 13}}{{stl 33}} zupełnie nie pasować do czegoś, kogoś, być jaskrawo nieodpowiednim, niewłaściwym :{{/stl 33}}{{stl 10}}Skecz pasuje w programie jak pięść do nosa. Ktoś pasuje do reszty towarzystwa jak pięść do oka. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pasować jak wół do karety — {{/stl 13}}{{stl 7}} zupełnie nie pasować do czegoś, kogoś, być jaskrawo nieodpowiednim, nie na miejscu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ktoś pasuje do reszty zespołu jak wół do karety. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pasować się — ze śmiercią zob. śmierć 2 …   Słownik frazeologiczny

  • śmierć — 1. Biała śmierć a) «narkotyki, zwłaszcza kokaina»: Wobec wynikającego z handlu narkotykami oczywistego zagrożenia życia i zdrowia milionów obywateli, Stany Zjednoczone postanowiły przeznaczyć poważne środki finansnowe za walkę ze źródłem białej… …   Słownik frazeologiczny

  • być — ndk jestem, jesteś, są, będę, będziesz, będą, bądź, był I w funkcji samodzielnej «zajmować pewne miejsce w rzeczywistości» 1. «mieć byt, istnieć, żyć» Cichy, jakby go nie było. Pomnik jest do dzisiaj. Nie było cię jeszcze na świecie. Był sobie… …   Słownik języka polskiego

  • harmonizować — ndk IV, harmonizowaćzuję, harmonizowaćzujesz, harmonizowaćzuj, harmonizowaćował, harmonizowaćowany 1. «być w harmonii, w zgodzie z czymś, dobrze pasować do czegoś, odpowiadać czemuś» Harmonizować z czymś. Forma harmonizująca z treścią. Suknia… …   Słownik języka polskiego